Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.849 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6Ι3246907Θ-Δ7Μ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.849 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 07/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 14:21:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι3246907Θ-Δ7Μ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου