Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.848 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6Φ4Υ46907Θ-0ΙΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.848 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 29/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/07/2022 10:21:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ4Υ46907Θ-0ΙΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου