ΧΕ-1197 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ – ΑΔΑ: 6ΕΖΧ46907Θ-ΘΡΦ

Θέμα: ΧΕ-1197 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 01/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 09:23:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΖΧ46907Θ-ΘΡΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου