Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1629/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 69ΥΝ46907Θ-Ζ86

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1629/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 29/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/07/2022 10:25:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΥΝ46907Θ-Ζ86
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου