ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ VITAL 1,5 Kcal 200ml – ΑΔΑ: 666Ε46907Θ-ΨΣΤ

Θέμα: ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ VITAL 1,5 Kcal 200ml
Ημερομηνία: 05/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/07/2022 14:21:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 666Ε46907Θ-ΨΣΤ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου