ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ – ΓΙΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ – ΑΔΑ: 65ΞΨ46907Θ-ΠΝΙ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ – ΓΙΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
Ημερομηνία: 14/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/07/2022 08:05:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΞΨ46907Θ-ΠΝΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου