ΧΕ-1164 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2023 – ΑΔΑ: 650Κ46907Θ-Β8Ω

Θέμα: ΧΕ-1164 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2023
Ημερομηνία: 01/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2022 10:53:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 650Κ46907Θ-Β8Ω
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου