4Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΑΔΑ: 64Μ846907Θ-ΠΝΔ

Θέμα: 4Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Ημερομηνία: 06/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/07/2022 08:19:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64Μ846907Θ-ΠΝΔ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου