ΧΕ-892 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 , ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ – ΑΔΑ: ΨΒΗΞ46907Θ-ΖΧ1

Θέμα: ΧΕ-892 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 , ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ
Ημερομηνία: 01/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 11:13:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΗΞ46907Θ-ΖΧ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου