ΧΕ-889 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 – ΑΔΑ: ΨΚΒΝ46907Θ-62Δ

Θέμα: ΧΕ-889 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022
Ημερομηνία: 01/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 09:53:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΒΝ46907Θ-62Δ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου