ΧΕ-989 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1735/20 & ΧΕ 674/22 & ΧΕ 810/22 – ΑΔΑ: ΨΓΑ246907Θ-3Ε2

Θέμα: ΧΕ-989 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1735/20 & ΧΕ 674/22 & ΧΕ 810/22
Ημερομηνία: 16/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 09:08:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΑ246907Θ-3Ε2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου