ΧΕ-1009 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΦΖ646907Θ-ΝΤΙ

Θέμα: ΧΕ-1009 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 17/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 09:09:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΖ646907Θ-ΝΤΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου