ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ3. ΑΝΑΛ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ – ΑΔΑ: Ψ8ΩΤ46907Θ-ΗΓΣ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ 2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ3. ΑΝΑΛ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ
Ημερομηνία: 27/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/07/2022 12:04:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΩΤ46907Θ-ΗΓΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου