Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 489/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΩΘΝΥ46907Θ-ΞΑΤ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 489/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 27/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2022 09:57:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΝΥ46907Θ-ΞΑΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου