ΧΕ-1135 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 , (ΝΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ) – ΑΔΑ: ΩΜΠΒ46907Θ-8ΙΤ

Θέμα: ΧΕ-1135 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 , (ΝΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ )
Ημερομηνία: 30/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 09:20:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΠΒ46907Θ-8ΙΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου