ΧΕ-1098 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1600/2020 – ΑΔΑ: ΩΑΤ246907Θ-ΓΝΑ

Θέμα: ΧΕ-1098 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1600/2020
Ημερομηνία: 28/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 13:58:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΤ246907Θ-ΓΝΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου