ΧΕ-1034 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1950/2021 – ΑΔΑ: Ω2ΛΗ46907Θ-ΤΝΠ

Θέμα: ΧΕ-1034 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1950/2021
Ημερομηνία: 17/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 09:09:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΛΗ46907Θ-ΤΝΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου