ΧΕ-1105 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1099/2022 – ΑΔΑ: 9Ξ7Ε46907Θ-Ο8Ο

Θέμα: ΧΕ-1105 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1099/2022
Ημερομηνία: 29/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 13:59:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ7Ε46907Θ-Ο8Ο
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου