ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS (ΣΕΤ), ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 230cm ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ – ΑΔΑ: 9Π3046907Θ-ΔΗΖ

Θέμα: ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ CLIPS (ΣΕΤ), ΠΟΛΥΠΕΚΤΟΜΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 230cm ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ
Ημερομηνία: 29/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2022 14:28:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π3046907Θ-ΔΗΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου