ΧΕ-894 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 9ΛΛ946907Θ-2Ρ6

Θέμα: ΧΕ-894 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 01/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 11:14:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΛ946907Θ-2Ρ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου