ΧΕ-893 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 , ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ – ΑΔΑ: 9ΚΑ146907Θ-Θ2Ρ

Θέμα: ΧΕ-893 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 , ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ
Ημερομηνία: 01/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 11:14:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΑ146907Θ-Θ2Ρ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου