αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού – ΑΔΑ: 6ΖΓΚ46907Θ-Θ1Ε

Θέμα: αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού
Ημερομηνία: 27/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2022 13:58:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΓΚ46907Θ-Θ1Ε
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου