ΧΕ-982 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ME ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΜΙΑΣ ΛΑΜΑΣ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΩΕΕ46907Θ-Ν02

Θέμα: ΧΕ-982 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ME ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΜΙΑΣ ΛΑΜΑΣ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 16/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 13:57:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΕΕ46907Θ-Ν02
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου