Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 236/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΝΠ546907Θ-05Η

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 236/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 30/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/06/2022 15:22:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΠ546907Θ-05Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου