ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ – ΖΕΡΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΑΔΑ: 6ΛΥΒ46907Θ-Ι93

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ – ΖΕΡΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Ημερομηνία: 24/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/06/2022 10:11:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΥΒ46907Θ-Ι93
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου