ΧΕ-1097 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1280/2020 – ΑΔΑ: 6ΚΖ646907Θ-ΓΜΩ

Θέμα: ΧΕ-1097 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1280/2020
Ημερομηνία: 28/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 13:58:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΖ646907Θ-ΓΜΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου