ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ – ΖΕΡΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΑΔΑ: 6Η1Μ46907Θ-Ι4Ο

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ – ΖΕΡΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Ημερομηνία: 24/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/06/2022 11:32:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η1Μ46907Θ-Ι4Ο
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου