ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΛΙΠΑΔΟΡΟΥ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ M/L ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – ΑΔΑ: 68ΜΡ46907Θ-50Γ

Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΛΙΠΑΔΟΡΟΥ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ M/L ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 27/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2022 08:02:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΜΡ46907Θ-50Γ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου