ΧΕ-1068 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1148/2021 – ΑΔΑ: 65Λ146907Θ-Ρ9Δ

Θέμα: ΧΕ-1068 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1148/2021
Ημερομηνία: 27/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 09:11:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65Λ146907Θ-Ρ9Δ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου