Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.228 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: 62ΨΗ46907Θ-14Τ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.228 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 30/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/06/2022 12:38:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΨΗ46907Θ-14Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου