ΧΕ-891 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 , ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ – ΑΔΑ: 618Ξ46907Θ-Δ0Θ

Θέμα: ΧΕ-891 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 , ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ
Ημερομηνία: 01/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 11:13:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 618Ξ46907Θ-Δ0Θ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου