Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 430/2022 πράξης. – ΑΔΑ: Ρ6ΧΠ46907Θ-ΧΓΨ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 430/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 04/05/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/05/2022 15:45:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6ΧΠ46907Θ-ΧΓΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου