Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1472/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΗΧ046907Θ-1Ο5

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1472/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 10/05/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/05/2022 12:04:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΧ046907Θ-1Ο5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου