πρόσληψη ειδικευόμενης ιατρού – ΑΔΑ: 96Λ646907Θ-ΘΙΓ

Θέμα: πρόσληψη ειδικευόμενης ιατρού
Ημερομηνία: 11/05/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/05/2022 14:32:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96Λ646907Θ-ΘΙΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου