ΧΕ-642 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ SARS-CoV- 2 ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΝΩΛ46907Θ-ΓΟΙ

Θέμα: ΧΕ-642 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ SARS-CoV- 2 ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 04/05/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/05/2022 13:17:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΩΛ46907Θ-ΓΟΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου