«ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 12Χ75mm, EDKTAK3 ΤΩΝ 3-2 ml (ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ)», «ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 10ml (ΜΟΝΟΒΕΤΕΣ)» – ΑΔΑ: 6ΗΤΗ46907Θ-ΨΦ6

Θέμα: «ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 12Χ75mm, EDKTAK3 ΤΩΝ 3-2 ml (ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ)», «ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 10ml (ΜΟΝΟΒΕΤΕΣ)»
Ημερομηνία: 23/05/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/05/2022 10:45:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΤΗ46907Θ-ΨΦ6
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου