Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1038/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 669Δ46907Θ-Ν5Ζ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1038/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 05/05/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/05/2022 08:43:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 669Δ46907Θ-Ν5Ζ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου