ΧΕ-771 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΣΘΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 – ΑΔΑ: 646146907Θ-Β1Π

Θέμα: ΧΕ-771 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΣΘΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ημερομηνία: 17/05/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 11:15:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 646146907Θ-Β1Π
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου