Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.7/23-03-2022 (θέμα 20ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΔΑ: ΡΠΤ446907Θ-ΞΚΗ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.7/23-03-2022 (θέμα 20ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία: 04/04/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/04/2022 14:03:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠΤ446907Θ-ΞΚΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου