Π9Θ1-2022 – ΑΔΑ: ΩΥΦΒ46907Θ-ΧΔ8

Θέμα: Π9Θ1-2022
Ημερομηνία: 13/04/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/04/2022 15:03:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΦΒ46907Θ-ΧΔ8
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου