Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 4193/24-02-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης. – ΑΔΑ: ΩΣ8Ρ46907Θ-ΩΕΔ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 4193/24-02-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης.
Ημερομηνία: 11/04/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/09/2022 13:20:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣ8Ρ46907Θ-ΩΕΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου