Αυτόματο ενδοσκοπικό εργαλείο για την επείγουσα κάλυψη των αναγκών του Χειρουργείου του Νοσοκομείου – ΑΔΑ: ΨΨ0Ρ46907Θ-8ΨΣ

Θέμα: Αυτόματο ενδοσκοπικό εργαλείο για την επείγουσα κάλυψη των αναγκών του Χειρουργείου του Νοσοκομείου
Ημερομηνία: 01/03/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/03/2022 13:37:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ0Ρ46907Θ-8ΨΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου