Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 202/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 9Φ6Ρ46907Θ-5ΜΣ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 202/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 18/03/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/01/2023 12:03:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ6Ρ46907Θ-5ΜΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου