Π5Θ4-2022 – ΑΔΑ: 6ΠΟΣ46907Θ-Ω4Φ

Θέμα: Π5Θ4-2022
Ημερομηνία: 14/03/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/03/2022 08:44:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΟΣ46907Θ-Ω4Φ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου