Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 7123.01 – ΑΔΑ: 6ΛΧΤ46907Θ-ΜΜΤ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 7123.01
Ημερομηνία: 18/03/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 09:24:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΧΤ46907Θ-ΜΜΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου