Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.13/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την " ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ " από την εταιρεία ΙΤ MASTER – ΑΔΑ: 6ΥΕΚ46907Θ-3ΦΦ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.13/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την " ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ "
από την εταιρεία ΙΤ MASTER
Ημερομηνία: 19/01/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/01/2023 14:57:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΕΚ46907Θ-3ΦΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου