Την έγκριση σκοπιμότητας διενεργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμου και Τεχνικων Προδιαγραφων για την προμηθεια των ειδων "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ" (CPV 33170000-2) για καλυψη αναγκων του ΓΝΧ – ΑΔΑ: 65ΡΡ46907Θ-3ΡΝ

Θέμα: Την έγκριση σκοπιμότητας διενεργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμου και Τεχνικων Προδιαγραφων για την προμηθεια των ειδων "ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ"
(CPV 33170000-2) για καλυψη αναγκων του ΓΝΧ
Ημερομηνία: 18/01/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2022 10:31:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΡΡ46907Θ-3ΡΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου