ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 – ΑΔΑ: ΨΒ5Ρ46907Θ-ΘΒΤ

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021
Ημερομηνία: 31/12/2021 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2022 10:03:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ5Ρ46907Θ-ΘΒΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου