ΧΕ-1736 ΣΕΙΡΑ Α/2021 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4812/2021 Αρθ.14 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 17/15-07-2021 ΘΕΗΔ2 – ΑΔΑ: ΨΟΑ746907Θ-ΤΤΝ

Θέμα: ΧΕ-1736 ΣΕΙΡΑ Α/2021 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4812/2021 Αρθ.14 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 17/15-07-2021 ΘΕΗΔ2
Ημερομηνία: 17/11/2021 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/07/2022 11:02:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΑ746907Θ-ΤΤΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου