ΧΕ-1594 ΣΕΙΡΑ Α/2021 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 – ΑΔΑ: 66Η446907Θ-ΧΨΥ

Θέμα: ΧΕ-1594 ΣΕΙΡΑ Α/2021 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Ημερομηνία: 02/11/2021 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2022 19:14:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Η446907Θ-ΧΨΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου